Služby

Nabízíme služby v oblasti BOZP a PO, analýzu rizik, dodávky vhodných osobních ochranných prostředků, zejména osobní ochranné prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, kotvící zařízení dle ČSN EN 795.

Zajišťujeme školení pro práci ve výškách dle platné legislativy (Zákoníku práce, Zákona 309/2006 Sb.,NV 362/2005 Sb,. NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb. a souvisejících předpisů).

Poskytujeme poradenskou činnost při výběru vhodných systémů ochrany proti pádu a vhodných OOPP.

Spolupracujeme s předními světovými výrobci systémů ochrany proti pádu, OOPP, zařízení pro přístup do výšky, atd. (Capital Safety Group, Steigtechnik, JSP, ...).